Sách nói Kinh ĐIển Quản Lý Và Kinh Doanh Thành Công Của Các Doanh Nghiệp Châu Á

Kinh ĐIển Quản Lý Và Kinh Doanh Thành Công Của Các Doanh Nghiệp Châu Á

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33

Giới thiệu nội dung

Trong trường hợp của một công ty gia đình, nếu việc kinh doanh phát triển nhưng lại thiếu nhân tài trong gia đình, có thể dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội. Hoặc khi các thành viên trong gia đình có lợi ích khác nhau, xung đột có thể xảy ra.

Mô hình doanh nghiệp gia đình mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt là ở Châu Á và có đóng góp quan trọng cho nền kinh tế quốc gia. Tuy nhiên, theo thời gian, mô hình quản trị này có thể gây ra nhiều hệ lụy phức tạp và rủi ro, theo nhận định của Forbes.

Ví dụ, khi một số lĩnh vực kinh doanh phát triển mạnh nhưng lại thiếu nhân tài trong gia đình, có thể dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội lớn. Ngược lại, nếu các thành viên trong gia đình có lợi ích cá nhân vượt quá khả năng của công ty, cũng có thể gây ra nhiều xung đột.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.