Sách nói Lương Văn Can, Xây Dựng Đạo Kinh Doanh Cho Người Việt

Lương Văn Can, Xây Dựng Đạo Kinh Doanh Cho Người Việt

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Giới thiệu nội dung

Trong lịch sử Việt Nam, có một nhân vật lỗi lạc đã để lại dấu ấn sâu đậm qua cuộc đời và công cuộc của mình. Ông là Lương Văn Can - một chí sĩ vĩ đại, người đã dành cả đời để xây dựng đạo kinh doanh cho người Việt. Ông không chỉ là người sáng lập trường Đông Kinh Nghĩa Thục mà còn là người khởi xướng cho phong trào yêu nước ở Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 20.

Lương Văn Can không chỉ là một nhà tư tưởng, mà còn là người cống hiến cho sự phát triển của đất nước. Ông đã thúc đẩy sự mở rộng của buôn bán trong và ngoài nước, khuyến khích việc học tập và rèn luyện các kỹ năng kinh doanh để người Việt có thể cạnh tranh với thế giới. Ông là người đã thể hiện niềm tin và nghị lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong xã hội.

Hơn tám mươi năm trước, Lương Văn Can đã chia sẻ tầm nhìn của mình với người dân, tạo nên câu chuyện "Thế giới đi lại như một nhà". Ông không chỉ thúc đẩy việc mở rộng hoạt động buôn bán mà còn khuyến khích sự học tập và phát triển các kỹ năng kinh doanh. Ông là tác giả của bộ sách "Thương học phương châm" - bộ sách dạy kinh doanh đầu tiên tại Việt Nam, điều này chứng tỏ ông đã có những ý tưởng tiên phong trong lĩnh vực này.

Nhìn lại qua gần 100 năm, những gì Lương Văn Can đã đóng góp vẫn còn đọng mãi trong tâm hồn của người Việt. Ông đã là người mở ra con đường kinh doanh và viết lên những trang đầu tiên của "đạo kinh doanh" trong lịch sử Việt Nam. Công cuộc và tinh thần của ông đã truyền cảm hứng cho thế hệ doanh nhân hiện đại, khiến họ nhận ra giá trị quý báu của việc xây dựng đạo đức kinh doanh và góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.