Sách nói Một Ngày Làm Thầy, Cả Đời Làm Chồng

Một Ngày Làm Thầy, Cả Đời Làm Chồng

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Giới thiệu nội dung

Trong bối cảnh của truyện "Một Ngày Là Thầy, Cả Đời Là "chồng"", sau khi nữ đế lên ngôi và thành lập Tấn Triều, vị trí của phụ nữ trong xã hội bắt đầu được tôn trọng và tăng cường.

Do đó, mọi khía cạnh trong xã hội đều thúc đẩy quyền lợi và không gian phát triển cho phụ nữ. Ví dụ như việc bãi bỏ chế độ tam thê tứ thiếp trong các điều luật và cả việc cho phép phụ nữ thừa hưởng tài sản gia đình.

Dương Nhược Thanh, dù vốn là con gái của một tiểu thương và có xuất thân bình dân, nhưng đã có vinh dự trở thành nữ phu tử trong triều đình do sự chú ý và ưu ái của nữ đế.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.