Sách nói Người Tiêu Dùng Học

Người Tiêu Dùng Học

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Giới thiệu nội dung

Người tiêu dùng đã tìm ra những ví dụ đắt giá nhất về việc bị kiểm soát bởi lối tư duy nghiên cứu thị trường và làm cho mọi người bỏ qua lý trí, kinh nghiệm và bằng chứng - từ New Coke đến General Motors, đến Mattel và Nhà mái vòm Thiên niên kỷ - đồng thời cũng cho thấy rằng nhiều công ty đã thành công bằng cách phớt lờ kết quả của nghiên cứu thị trường, như Baileys và Dr Who. Cuốn sách này cũng giới thiệu cho doanh nghiệp những công cụ cần thiết để hiểu về người tiêu dùng của mình.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.