Sách nói Sài Gòn, Đất Và Người

Sài Gòn, Đất Và Người

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Giới thiệu nội dung

Sài Gòn, một thành phố mà tác giả Nguyễn Thanh Lợi đã sống trong gần 5 thập kỷ, đã được miêu tả với những đặc điểm đặc trưng của quá khứ và hiện tại. Tác giả đã nhắc đến các địa danh, tên người, sự thay đổi lịch sử và cuộc sống hàng ngày để tạo nên một cái nhìn đặc biệt về Sài Gòn.

Ví dụ, tại sao khu vực này được gọi là Thủ Đức? Liệu có những địa danh bị viết sai ở Sài Gòn như Cát Lái, Gò Vấp, Hàng Xanh, An Thít, Rạch Chiếc, Dần Xây, Thanh Đa...

Những tên chợ đặc biệt ở Sài Gòn, có hơn hàng trăm cái, phản ánh tính đa văn hóa của một thành phố lớn, với các yếu tố tự nhiên, cộng đồng dân cư, sinh hoạt kinh tế và quan niệm về thẩm mỹ, cũng như sự giao lưu văn hóa của thành phố trong quá khứ và hiện tại. Có những cây cổ thụ đã trở thành địa danh như chợ Cây Da Còm, chợ Cây Da Sà...

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.