Sách nói Tại Sao Các Quốc Gia Thất Bại

Tại Sao Các Quốc Gia Thất Bại

  • 1
  • 2
  • 3

Giới thiệu nội dung

Sử dụng lịch sử Đông-Tây kim-cổ trải rộng trên khắp các châu lục của trái đất, hai tác giả lập luận rằng những quốc gia thất bại thường là những nơi bị cai trị bởi một tập thể quyền thế tập trung. Những tập thể này thường tổ chức xã hội để phục vụ cho lợi ích riêng của họ, đồng thời đặt ra các điều kiện và quyền lợi đặc biệt cho họ, trong khi đại đa số người dân phải trả giá cho điều đó. Quyền lực chính trị thường được tập trung vào một nhóm nhỏ, và nó thường được sử dụng để tích luỹ tài sản cho những người nắm giữ quyền lực này.

Mặt khác, những quốc gia trở nên giàu có thường là những nơi mà người dân đã lật đổ các tập thể quyền thế và người kiểm soát quyền lực, và họ đã xây dựng một xã hội trong đó quyền lực chính trị được phân phối rộng rãi. Trong những xã hội này, chính phủ phải đối diện và giải trình trước công dân, và đại đa số người dân có cơ hội tận dụng các cơ hội kinh tế.

Cuốn sách này muốn nhấn mạnh rằng thể chế nào có thể kết hợp lợi ích kinh tế và chính trị, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của người dân, thì đó là thể chế thành công. Chẳng hạn như trong trường hợp của Trung Quốc, khi họ giải quyết được các vấn đề chính trị và kinh tế của họ, họ đã đạt được sự phát triển đáng kể.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.