Sách nói Triết Lý Chợ Cá Cho Cuộc Sống 3

Triết Lý Chợ Cá Cho Cuộc Sống 3

  • 1

Giới thiệu nội dung

Có thể nói rằng, một giám đốc điều hành có năng lực xuất sắc có thể duy trì mức doanh thu cao và hướng đến việc tăng doanh thu cho công ty. Tuy nhiên, thực hiện một sự thay đổi trong tổ chức là một bài toán phức tạp đối với phần lớn các nhà quản lý. Sự thay đổi trên quy mô lớn thường đồng nghĩa với những khó khăn và thách thức đáng kể. Chính vì vậy, ngay từ giai đoạn ban đầu của cuộc thay đổi, việc tạo nguồn lực ngoại vị là vô cùng quan trọng.

Thường thì, để thu hút sự quan tâm và tham gia của mọi người, người ta tổ chức các cuộc họp, chương trình huấn luyện, hoạt động ngoại khoá, cuộc thi, và các bài báo cáo theo nhóm. Các bức tranh cổ động và phim ảnh cũng được sử dụng để lan tỏa thông điệp và cổ vũ. Năng lực ngoại vi này chính là yếu tố chất xúc tác đầu tiên, giúp kích thích sự tích cực và định hướng mọi con người đến mục tiêu chính: thực hiện một sự thay đổi thành công.

Thông tin xuất bản

Công ty phát hànhFirst News - Trí Việt
Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.