Sách nói Từ Ân Của Mẹ

Từ Ân Của Mẹ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Giới thiệu nội dung

Trong số các cách đền ơn của người tu, việc hướng dẫn người thân trở về tin kính Tam Bảo là rất quan trọng. Nếu người thân chưa tin tưởng vào Tam Bảo, chúng ta nên sử dụng các phương tiện để hướng dẫn họ quay trở lại đạo, tin kính Tam Bảo. Việc hướng dẫn người thân và đồng bào cùng quyến thuộc phát tâm, xuất gia là vô cùng quý báu. Một số người đã thực hiện được việc này, tuy nhiên, cũng có trường hợp một số tăng ni giảng kinh cho đàn-na thí chủ, thập phương bá tánh nghe thì được, nhưng không thể giảng cho người thân. Trong trường hợp này, chúng ta phải kiên trì, tập trung toàn tâm toàn ý, cố gắng tạo điều kiện để cha mẹ và người thân tiếp cận đến chân lý, và từ từ dẫn dắt họ quay về tin kính Tam Bảo.

Nếu cha mẹ không tin vào Tam Bảo, chúng ta cần phải sử dụng các phương tiện tốt nhất để dẫn dắt cha mẹ và người thân quay trở lại Tam Bảo. Điều này có thể đạt được bằng cách tạo điều kiện để cha mẹ có thể tu tập tại nhà theo phương pháp của người Phật tử, gần gũi với tăng đoàn. Điều này cũng là cách để đền đáp ơn nghĩa của cha mẹ. Chúng ta có thể thực hiện hiếu đạo ngay trong đời này đối với những người đã nuôi dưỡng chúng ta và cho chúng ta những thứ quý giá. Nếu chưa thể làm được điều đó, chúng ta phải nỗ lực tu hành và giúp đỡ cha mẹ với tinh thần từ bi của đạo Phật. Bởi vì Phật đã dạy chúng ta rằng chúng ta phải đền đáp ơn và thọ ơn đối với những người đã giúp đỡ chúng ta, dù lớn dù nhỏ.

Để làm được điều đó, chúng ta cần phải tu hành một cách nghiêm túc. Chỉ khi tu được sáng đạo mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình với Phật tổ, Sư trưởng, cha mẹ và cộng đồng Phật tử. Nếu tu lớ xớ thì chẳng có tác dụng gì cả. Vấn đề sinh tử là vấn đề quan trọng nhất, chúng ta cần phải giải quyết trước tiên với cha mẹ và người thân trong gia đình. Bình thường, chúng ta có thể giải thích về Phật pháp cho người ngoài, nhưng với người thân thì rất khó khăn. Bởi vì có rất nhiều liên kết tình cảm và nợ nần trong gia đình. Nhưng nếu chúng ta không giải quyết được vấn đề này, thì không thể đạt được sự giải thoát. Chúng ta phải nỗ lực tu hành để đạt được sự tỉnh thức và sáng suốt, từ đó giải quyết dứt điểm các mối quan hệ phức tạp từ nhiều đời qua.

Mục lục:

 • Báo ân Sư trưởng
 • Biết lo tu
 • Hiếu đạo của người tu
 • Mở sáng trí tuệ
 • Tự tu
 • Sống chết vô thường
 • Dụng tâm tu
 • Niệm tưởng của người tu
 • Từ Ân của Mẹ
Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.