Sách nói Vùng Đất Nam Bộ Dưới Triều Minh Mạng

Vùng Đất Nam Bộ Dưới Triều Minh Mạng

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Giới thiệu nội dung

Nhằm giải thích những sự kiện chính trị quan trọng đã xảy ra tại miền Nam Việt Nam trong thời kỳ đầu thế kỷ XIX, cuốn sách này được dùng để giải thích cũng như trình bày những thông tin cần biết. Miền Nam là nơi mà các đội quân đã xuất phát để chinh phục miền Bắc và đánh dấu sự ra đời của triều đại Nguyễn (1802-1945).

Tuy nhiên, vào năm 1833, xảy ra một cuộc nổi dậy do dân chúng miền Nam lên tiếng (thường được gọi là cuộc khởi nghĩa Lê Văn Khôi). Khởi nghĩa này tuyên bố quyền tự trị cho miền Nam, nhưng chỉ kéo dài hai năm trước khi bị đàn áp. Các cuộc xung đột sắc tộc tiếp theo sau cuộc nổi dậy càng gây thiệt hại nặng nề cho miền Nam. Năm 1859, người Pháp tiến chiếm vùng này. Phong trào chống Pháp của người Nam bộ bắt đầu, và nó được thúc đẩy bởi lòng trung thành mạnh mẽ dành cho triều đình Huế...

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.