Sách nói Xây Dựng Hạnh Phúc Gia Đình

Xây Dựng Hạnh Phúc Gia Đình

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Giới thiệu nội dung

Tác phẩm "Xây dựng hạnh phúc gia đình" của Hòa thượng Thích Thắng Hoan là một cẩm nang hướng dẫn xây dựng hạnh phúc cho người Phật tử tại gia. Trên tinh thần ứng dụng hòa kính trong các mối quan hệ xã hội, các giá trị của gia đình trong mối quan hệ vợ chồng tương thích, con thảo hiếu kính mẹ cha, anh chị em hòa thuận và cộng đồng, thôn xóm hỗ trợ lẫn nhau, là vô cùng quý giá và cần được mọi người chăm sóc, phát triển và nuôi dưỡng.

Những điều được trình bày trong tác phẩm này được trích dẫn từ các Kinh điển Phật giáo. Tác giả đã dựa trên những điều mà đức Phật Thích đã giảng dạy trong các Kinh Luận về hạnh phúc gia đình, và viết thành tác phẩm này.

Bối cảnh lịch sử của thời đại ngày xưa khác với hiện tại, nhưng tinh thần của đức Phật chỉ dạy trong các Kinh Luận về hạnh phúc gia đình vẫn có giá trị tuyệt đối trong mọi thời đại. Mặc dù tác giả Thích Thắng Hoan là một tu sĩ Phật giáo và không có kinh nghiệm về hạnh phúc gia đình, nhưng những điều được viết trong tác phẩm này chính là những nguyên tắc sống để đạt được hạnh phúc, mà không cần phải có kinh nghiệm mới viết được. Vì những điều kiện đó đều được đặt trên nền tảng đời sống tâm thức để xây dựng. Người ta thường bình luận về hạnh phúc gia đình dựa trên nền tảng vật chất để xây dựng, như cần có nhiều tiền, tài năng, học vấn cao, và sắc đẹp để đạt được hạnh phúc.

Đời sống tâm thức cần được xây dựng, để thành viên trong gia đình có thể hiểu biết, thông cảm, chia sẻ khó khăn với nhau, và chỉ khi đó, đôi vợ chồng mới có thể đạt được hạnh phúc thực sự.

Những điều kiện cơ bản "Xây dựng hạnh phúc gia đình" mà tác giả đã viết, dựa trên quy chế Sáu Pháp Hòa Kính của đức Phật Thích Ca đã chỉ dạy để làm phương châm cho cuộc sống tập thể của một gia đình. Sáu Pháp Hòa Kính đó là: Thân hòa, Miệng hòa, Ý hòa, Giới hòa, Kiến hòa

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.