E. B. White

Tác giả: E. B. White

Elwyn Brooks White (11 tháng 7 năm 1899 – 1 tháng 10 năm 1985) là một nhà văn người Mỹ. Ông là tác giả của một số cuốn sách rất nổi tiếng dành cho trẻ em, bao gồm Stuart Little (1945), Charlotte's Web (1952) và The Trumpet of the Swan (1970). Trong một cuộc khảo sát năm 2012 đối với độc giả của Tạp chí Thư viện Trường học, Charlotte's Web đã đứng đầu trong cuộc bình chọn của họ về một trăm cuốn tiểu thuyết dành cho trẻ em hàng đầu. Ngoài ra, ông còn là một nhà văn và biên tập viên đóng góp cho tạp chí The New Yorker, đồng thời là đồng tác giả của cuốn sách hướng dẫn phong cách bằng tiếng Anh The Elements of Style.

Elwyn Brooks White là một nhà văn người Mỹ. Ông là tác giả của một số cuốn sách rất nổi tiếng dành cho trẻ em, bao gồm Stuart Little, Charlotte's Web và The Trumpet of the Swan. Trong một cuộc khảo sát năm 2012 đối với độc giả của Tạp chí Thư viện Trường học, Charlotte's Web đã đứng đầu trong cuộc bình chọn của họ về một trăm cuốn tiểu thuyết dành cho trẻ em hàng đầu.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.