John Perkins

Tác giả: John Perkins

John Perkins (sinh ngày 28 tháng 1 năm 1945) là một tác giả người Mỹ. Cuốn sách nổi tiếng nhất của ông là Lời thú tội của Một sát thủ kinh tế (2004), trong đó Perkins tuyên bố đã đóng một vai trò trong quá trình thuộc địa hóa kinh tế của các nước Thế giới thứ ba của những gì ông miêu tả là một nhóm các tập đoàn, ngân hàng và chính phủ Hoa Kỳ.

Những tuyên bố về cuốn sách đã vấp phải sự hoài nghi và bác bỏ của một số người, nhưng nằm hơn 70 tuần trong danh sách bán chạy nhất của New York Times, đã được xuất bản bằng ít nhất 32 ngôn ngữ bao gồm cả tiếng Việt, và được sử dụng trong nhiều chương trình cao đẳng và đại học.

Perkins cũng đã viết về các khía cạnh huyền bí của nền văn hóa bản địa, bao gồm cả đạo giáo.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.