Sách nói Ánh Đạo Vàng

Ánh Đạo Vàng

  • 1
  • 2
  • 3

Giới thiệu nội dung

Trí tuệ của Đức Phật được ví như trí kim cương, thân thể của Ngài như thân kim sáng, và cõi Phật được coi như cõi hoàng kim, cho nên Đạo Phật cũng được gọi là Đạo Vàng. Ánh sáng của Đạo Vàng được coi như kim quang của đức Từ Bi, vô minh sáng bừng, chỉ rõ con đường đúng đắn. Đời sống của Đức Phật luôn hướng về mục đích này, và mọi hành động của Ngài đều được thực hiện với mục đích này.

Trong cuốn sách Ánh Đạo Vàng, tác giả Võ Đình Cường đã tái hiện lại lịch sử của Đức Phật với lối viết lưu loát, diễm lệ, làm cho người đọc cảm thấy như đang sống trong không khí Từ Bi. Đây thực sự là một công trình vĩ đại và rất có ích cho sự tiến bộ của đạo và tâm hồn con người.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.