Sách nói Đường Về Thượng Trí

Đường Về Thượng Trí

  • 1
  • 2
  • 3

Giới thiệu nội dung

Đạo là con đường. Đi sai đường là lạc lối. Đúng đường nhưng không đi, sẽ không bao giờ đến được. Muốn đến nhưng không biết đường đi, cũng vẫn là lạc lõng. Đường chỉ để dẫn tới nơi an cư. Nếu lấy đường làm nơi an cư thì không bao giờ đến được nơi an cư của mình. Như vậy, có lối mà vẫn lạc. Nói đến đường là nói đến việc đi.

Cuộc đi càng dài càng đầy khó khăn. Đường lên càng cao càng đòi nhiều nỗ lực, càng cần lắm sự dũng cảm. Có nhiều loại đường đi, có nhiều mục tiêu đến. Nhưng đường về tâm thần cao thượng, nơi có mây trời cứu rỗi. Mục tiêu đến đỉnh cao, nơi có gió nắng cứu chuộc, là đường đi, mục tiêu đẹp nhất.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.