Sách nói Hành Trình Một Linh Hồn

Hành Trình Một Linh Hồn

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Giới thiệu nội dung

Triết gia và các nhà khoa học tâm linh đều hiểu rằng cuộc sống là một quá trình tiến hóa, tương tự như tự nhiên. Mục đích của cuộc sống là trải nghiệm, cuộc sống thu thập những trải nghiệm khi tiến hóa qua các thế giới tự nhiên, từ hình thức thấp nhất đến hình thức cao nhất của sự sống.

Điều này làm cho con người trở thành sự hoàn hảo của tạo hóa. Nguồn sinh lực sống ban đầu ở thế giới vô cơ, sau khi thu thập và tích lũy những kinh nghiệm cần thiết, nó tiến lên từ mô hình thấp hơn của thực vật đến mô hình cao hơn của loài người.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.