Sách nói Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

  • 1
  • 2

Giới thiệu nội dung

Bản dịch kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện dưới hình thức thi kệ này đã được hoàn thành trong vòng 49 ngày một cách tình cờ. Con số 49 trong kinh này được coi là số huyền bí, như được miêu tả trong phẩm Lợi Ích Cho Kẻ Sống Người Chết: "Trong 49 ngày sau khi chết, linh hồn con người luôn mong muốn tìm thấy xác quyến thuộc để xin được giúp đỡ và giải thoát. Sau khi 49 ngày đã qua, linh hồn sẽ tiếp tục nhận quả báo theo những việc đã làm trong đời".

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.