Sách nói Kinh Dược Sư

Kinh Dược Sư

  • 1

Giới thiệu nội dung

Có một số người cho rằng Đạo Phật là một hướng đi chán đời, bởi vì nó chú trọng vào việc tìm hiểu và giải thoát khỏi nỗi khổ của cuộc sống. Cuộc sống con người đầy những nỗi khổ như sinh khổ, già khổ, bệnh khổ và chết khổ, không ai có thể tránh khỏi. Đó là một vòng luẩn quẩn vô tận mà ai cũng phải đối mặt từ người nghèo cho đến người giàu sang và quý tộc.

Đạo Phật khám phá thấu đáo về sự thật của cuộc sống và vòng luân hồi của sinh lão bệnh tử. Và nhằm tìm kiếm cách thoát khỏi vòng luân chuyển này, Đức Thích Ca đã từ bỏ thân thế và đoạn tình ân ái hẹp hòi để tu hành và tìm kiếm chơn lý giải thoát. Khi Đức Phật đã đạt đến tầng bồ đề và trở thành một Bồ tát, Ngài đã truyền thuyết và giảng dạy rất nhiều pháp môn để giúp chúng sinh thoát khổ và đạt được niềm vui bất tận.

Đạo Phật không phải chỉ là một sự trốn tránh cuộc sống hay chán đời mà thực tế là một hướng đi tìm kiếm giải pháp và cách giải thoát cho cuộc sống con người. Sự chán đời của Đức Phật khác với sự chán đời của người phàm phu, vì nó không chỉ đơn thuần là trốn đời mà là tìm cách giải quyết và thoát khỏi nỗi khổ của vòng luân chuyển. Đạo Phật là một con đường đáng giá để thực hiện cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc đích thực.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.