Sách nói Kinh Phật Cho Người Tại Gia

Kinh Phật Cho Người Tại Gia

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Giới thiệu nội dung

Quyển "Kinh Phật cho người tại gia" được chia thành ba phần gồm: Phần dẫn nhập, phần chánh Kinh và phần sám nguyện. Phần chánh Kinh là phần do tác giả tổng hợp và phiên dịch các bài Kinh cần thiết cho Phật tử tại gia và các độc giả đang muốn tìm hiểu về Đạo Phật. Các bài Kinh trong phần chánh Kinh có xuất xứ từ Kinh điển Pali và Đại thừa.

Quyển sách này bao gồm tổng cộng 63 bài Kinh, được phân loại vào 5 chủ đề chính:

 • Các Kinh về đạo đức: Các bài Kinh trong chủ đề này nhấn mạnh về quy tắc đạo đức và đạo lý trong cuộc sống hằng ngày, giúp người đọc tinh thần và lối sống có đạo đức, nhân từ và đồng cảm.
 • Các Kinh về gia đình, xã hội và chính trị: Chủ đề này trình bày các bài Kinh liên quan đến vấn đề gia đình, mối quan hệ xã hội và chính trị, hướng dẫn cách sống hòa thuận và hạnh phúc trong xã hội.
 • Các Kinh về triết lý: Bài Kinh trong phần này giới thiệu các khái niệm triết học Phật giáo và cung cấp cái nhìn sâu sắc về ý nghĩa của cuộc sống và thực tại.
 • Các Kinh về thiền định và phương pháp chuyển hóa khổ đau: Chủ đề này tập trung vào thiền định và các phương pháp giúp giải thoát khỏi khổ đau và nỗi lo sợ.
 • Các Kinh về Tịnh Độ: Phần này giới thiệu về khái niệm Tịnh Độ và hướng dẫn cách đạt được Tịnh Độ - sự giải thoát và giác ngộ trong Đạo Phật.

Tổng hợp các bài Kinh trong quyển sách "Kinh Phật cho người tại gia" giúp đem lại cái nhìn đa dạng và toàn diện về Đạo Phật và những lợi ích sâu sắc mà nó mang lại cho cuộc sống của con người.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.