Sách nói Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao – Thực Vật

Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao – Thực Vật

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Giới thiệu nội dung

"Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao – Thực Vật" mô tả sự phát triển và tiến hóa của thực vật trên Trái Đất trong suốt khoảng ba tỷ năm qua. Ban đầu, thực vật xuất hiện với cấu tạo đơn giản, số lượng nghèo nàn và sống ở các vùng có nước. Tuy nhiên, qua hàng trăm triệu năm phát triển, một số loài đã tiến hóa từ môi trường sống dưới nước lên môi trường sống trên cạn.

Sự tiến hóa từ sống dưới nước lên sống trên cạn đòi hỏi thực vật thích nghi với những điều kiện mới và biến đổi lớn trong môi trường trên cạn. Những thay đổi về khí hậu, vận động tạo sơn, băng hà, núi lửa, và nước biển xâm chiếm đã tạo ra những điều kiện hoàn toàn khác biệt. Thực vật sống dưới nước không cần các cơ quan chuyên môn để hấp thụ thức ăn hay bảo vệ, trong khi thực vật sống trên cạn cần có những tổ chức và cơ quan chuyên môn để thích nghi với môi trường khô hạn, như hấp thụ chất khoáng và nước trong đất và khí oxi và cacbonic trong không khí.

Tiến hóa của thực vật từ đời sống dưới nước lên đời sống trên cạn đã mang lại sự đa dạng và thích nghi, tạo ra các loài cây cỏ và thực vật đa dạng trên mặt đất. Nhờ sự thích nghi này, thực vật đã phát triển và đóng góp quan trọng trong việc duy trì môi trường và cân bằng sinh thái trên Trái Đất.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.