Sách nói Nguồn Gốc Các Loài

Nguồn Gốc Các Loài

  • 1

Giới thiệu nội dung

"Nguồn Gốc Các Loài" là tên viết tắt của tác phẩm "Về Nguồn Gốc Các Loài Qua Sự Chọn Lọc Tự Nhiên hoặc Sự Sống Còn Của Các Loài Thống Trị" của Charles Darwin, được xuất bản vào năm 1859. Đây là một tác phẩm khoa học độc đáo, với 1250 bản in đầu tiên bán hết trong một ngày và gây ra sự chấn động toàn cầu trong thời gian ngắn.

Cuốn sách này là kết quả của quá trình quan sát của Darwin trong suốt hành trình gần 5 năm trên con tàu Beagle, từ năm 1831 đến năm 1836, khi ông đã đi qua khắp nơi trên thế giới. Nó cũng phản ánh những suy tư và nghiên cứu của ông trong hai thập kỷ sau đó, trong đó ông đã đặt ra câu hỏi quan trọng về sự biến đổi và tiến hóa trong thế giới tự nhiên. Tác phẩm của Darwin đã trải qua nhiều lần xuất bản, sửa đổi và cập nhật liên tục cho đến khi ông qua đời.

Charles Robert Darwin FRS FRGS FLS FZS JP (12 tháng 2 năm 1809 - 19 tháng 4 năm 1882) là một nhà tự nhiên học, nhà địa chất học và nhà sinh vật học người Anh, nổi tiếng với đóng góp của ông vào lĩnh vực tiến hóa sinh vật học.

Ông đã đề xuất rằng tất cả các loài sống có nguồn gốc từ một tổ tiên chung, một khái niệm rộng rãi được chấp nhận trong khoa học. Cùng với Alfred Russel Wallace, ông đã giới thiệu lý thuyết tiến hóa phân nhánh của mình, cho rằng sự phân nhánh này là kết quả của quá trình chọn lọc tự nhiên, trong đó sự đấu tranh sinh tồn có tác động tương tự như chọn lọc nhân tạo.

Darwin được coi là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lịch sử nhân loại và được an táng tại Tu viện Westminster.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.