Sách nói Ngàn Năm Một Kiếp Người, Lo Tu Để Sống Cuộc Đời An Vui

Ngàn Năm Một Kiếp Người, Lo Tu Để Sống Cuộc Đời An Vui

  • 1

Giới thiệu nội dung

Cuộc sống và mọi thứ xung quanh chúng ta luôn thay đổi theo thời gian và không gian, không có gì tồn tại mãi mãi. Điều đó được gọi là "Vô thường", có nghĩa là không có gì tồn tại lâu dài. Thân vô thường: Chúng ta sinh ra, già đi, bị bệnh tật và chết, và tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tâm vô thường: Lòng tin có thể bị lung lay, và lý tưởng có thể thay đổi.

Thời gian vô thường: Cuộc đời ngắn ngủi, và chúng ta chỉ có thể hiểu được giá trị của tình yêu và sự thanh thản sau khi đã trải qua nó. Tiền vô thường: Chúng ta không có tiền khi sinh ra, và cũng không mang được tiền đi khi chết.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.