Sách nói Những Câu Chuyện Phật Giáo Về Cha Mẹ

Những Câu Chuyện Phật Giáo Về Cha Mẹ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Giới thiệu nội dung

Điều quan trọng nhất là thể hiện lòng hiếu thảo với cha mẹ bằng những hành động thiết thực mà chúng ta có thể làm. Từ việc thăm hỏi, chăm sóc, tôn trọng, tuân theo cha mẹ cho đến việc tự hoàn thiện bản thân, tất cả đều là những hành động hiếu thảo. Thực hiện những điều đó với lòng thành là cách tốt nhất để hối lỗi và sám hối. Với ý định hối lỗi và quyết tâm sống hiếu thảo, chúng ta có thể giảm bớt những hệ quả xấu, đồng thời tạo nền tảng vững chắc và phát triển sự hiếu thảo của chúng ta.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.