Sách nói Tuyển Tập Truyện Ngắn Macxim Gorki

Tuyển Tập Truyện Ngắn Macxim Gorki

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Giới thiệu nội dung

Truyện ngắn của Maxim Gorky mang sự kết hợp hài hoà giữa yếu tố lãng mạn và hiện thực. Trong những tác phẩm này, chúng ta thấy sự gắn bó mạnh mẽ của ông với nhân dân và đất nước qua các giai đoạn cách mạng.

Tuyển tập truyện ngắn của M. Gorky đã lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu nhất của ông thuộc thể loại này. Bao gồm cả những câu chuyện với yếu tố lãng mạn nổi bật như "Makar Tsudra," "Bà lão Idecghin," "Bài ca chim ưng," và "Bài ca chim báo bão," cũng như những tác phẩm tập trung vào hiện thực như "Emeliên Pilai," "Lão Arkhip và bé Liônka," "Kẻ phá bĩnh," và "Vợ chồng Orlôp."

Ngoài ra, tuyển tập còn chứa những truyện kết hợp cả yếu tố hiện thực và lãng mạn một cách tinh tế, đến mức khó lòng xác định chính xác thuộc loại nào, như "Tseakas," "Hai mươi sáu anh chàng và một cô gái," và nhiều tác phẩm khác.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.