Sách nói Về Giấc Mơ Và Diễn Giải Giấc Mơ

Về Giấc Mơ Và Diễn Giải Giấc Mơ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Giới thiệu nội dung

Cuốn sách này tập hợp lại các công trình của Sigmund Freud về Giấc mơ, nhằm tổng hợp những ý kiến đã hoặc bổ sung thêm nhiều góc nhìn mới cho cuốn Diễn giải Giấc mơ vĩ đại của ông từ năm 1900. Việc viết các bài này đã được thực hiện từ năm 1899, chỉ vài ngày sau khi hoàn thành Diễn giải Giấc mơ. Cuối cùng, vào năm 1932, ông đã viết bài "Sự tiếp xúc của tôi với Josef Popper-Lynkeus".

Bài quan trọng nhất trong chín bài này là bài Về Giấc mơ, được viết vào năm 1901, nhằm tổng hợp những kết luận cốt yếu nhất cho cuốn Diễn giải Giấc mơ của ông. Tuy nhiên, thực tế, bài này khá khó hiểu từ mặt lý thuyết. Đọc cuốn sách này như là một cuốn nhập môn, để cung cấp một cái nhìn tổng quan về sự nghiên cứu phức tạp và thực nghiệm về Giấc mơ trong nhiều thập kỷ, người đọc sẽ có thể vượt qua khởi đầu khó khăn.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.