Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Tác giả: Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

GS.TS Trần Đại Sỹ, 76 tuổi, ban đầu là một bác sĩ nhưng rất đam mê lịch sử Việt và viết văn. Bắt đầu từ năm 1968, ông đã sáng tác một loạt tiểu thuyết lịch sử ca ngợi công cuộc bảo vệ đất nước của tổ tiên. Hiện nay, ông đã hoàn thành 10 bộ sách gồm 41 cuốn, đề cập đến các triều đại trong lịch sử Việt Nam.

Nhờ những tác phẩm này, ông đã đưa độc giả hiểu rõ hơn về lịch sử Việt Nam qua nhiều giai đoạn, với những khó khăn và thành công trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài yếu tố lịch sử, các tác phẩm của ông còn chứa đựng hệ thống văn hóa và tư tưởng lâu đời của dân tộc Việt.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.