Thích Thông Phương

Tác giả: Thích Thông Phương

Thượng Tọa Thích Thông Phương đã được thăng chức lên hàng giáo phẩm Hòa Thượng vào ngày 31/12/2019.

Vào năm 1972, ông xuất gia. Năm 1980, ông nhận Tỳ khưu.

Vị trí hiện tại của ông bao gồm:

  • Là Phó Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương.
  • Ông là trụ trì chùa Lân - Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.