Sách nói Từng Bước An Vui

Từng Bước An Vui

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Giới thiệu nội dung

Đức Phật xuất hiện để mang đến ánh sáng của chân lý cho thế gian, chỉ dẫn con đường sống hạnh phúc thực sự và tránh xa khỏi đau khổ. Mặc dù Đức Phật đã nhập diệt từ hơn 25 thế kỷ trước đây, nhưng Phật pháp vẫn được truyền bá cho thế giới, và sự sống của chân lý vẫn sáng ngời cho đến ngày hôm nay.

Đây là những phương pháp chữa trị tâm bệnh để giúp mọi người sống một cuộc sống lành mạnh dưới ánh sáng của sự tỉnh thức. Tất cả mọi người đều mong muốn sống một cuộc sống an vui và hạnh phúc, và thuốc đã có sẵn, con đường đã mở ra, chỉ cần mọi người đến và nhận lấy!

Thượng Tọa Thích Thông Phương đã được thăng chức lên hàng giáo phẩm Hòa Thượng vào ngày 31/12/2019.

Vào năm 1972, ông xuất gia. Năm 1980, ông nhận Tỳ khưu.

Vị trí hiện tại của ông bao gồm:

  • Là Phó Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương.
  • Ông là trụ trì chùa Lân - Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử.
Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.