Sách nói Con Đường Tây Phương

Con Đường Tây Phương

  • 1

Giới thiệu nội dung

Thuyết pháp, viết sách về giáo lý của Phật hoặc in kinh sách để chia sẻ với mọi người, nhằm giúp họ giác ngộ và đạt được hạnh phúc không gì bằng, được gọi là pháp thí. Nếu chúng ta không có đủ điều kiện để thực hiện những công việc đó, thì chúng ta có thể thỉnh một số kinh sách và đem đến từng người cho mượn để đọc, sau đó chuyển giao cho những người khác, hoặc đọc chúng cho những người không biết đọc.

Hành động này có giá trị không giới hạn và cũng được gọi là pháp thí. Chính Đức Phật đã dạy rằng: "Trong các hành động tốt, pháp thí có công đức lớn nhất, không có công đức nào có thể sánh kịp."

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.