Sách nói Cuộc Đời Siêu Việt Của 16 Vị Tổ Karmapa Tây Tạng

Cuộc Đời Siêu Việt Của 16 Vị Tổ Karmapa Tây Tạng

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Giới thiệu nội dung

Ở Tây Tạng có chín phái Phật giáo, tuân theo các giáo huấn của Tiểu thừa, Đại thừa và Kim Cương thừa.

Các phái bao gồm:

Phái Gelugpa, được sáng lập bởi hóa thân của Đức Văn Thù là Tsongkhapa;

Phái Nying-mapa, được sáng lập bởi Vajracarya Padmasambhava, Vua Trisong Detsun và Trụ Trì Santaraksita;

Phái Kadampa, được sáng lập bởi Atisa và Gyalwa Dromtonpa; phái Sakyapa, được sáng lập bởi Drogmi Lotsawa và Konchog Gyalpo;

Phái Kagyupa, được sáng lập bởi Naropa và Marpa Lotsawa; phái Chod (đoạn dứt bản ngã), được sáng lập bởi nữ thành tựu giả Machig Labkyi Dronma;

Phái Shijay (làm lành đau khổ), được sáng lập bởi Dampa Sangye; phái Shangpa Kagyu, được sáng lập bởi Khyungpo Naljor;

Và phái Urgyen Nyendrup, được sáng lập bởi đại thành tựu giả và pháp sư Urgyenpa Rinchen Pal.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.