Sách nói Đại Đường Tây Vực Ký

Đại Đường Tây Vực Ký

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

Giới thiệu nội dung

Hình ảnh của đạo sư Huyền Trang, Tam Tạng (600-664), đã để lại ấn tượng mạnh mẽ và sâu sắc trong lòng đại đa số người Việt.

Người đó đã dâng hiến bản thân cho pháp, vượt qua nhiều khó khăn và hiểm nguy để đến với đất Phật, trong một thời kỳ khi việc đi đường chỉ là điều khó khăn trên những con đường hoang dại và gập ghềnh, để tìm kiếm sư phụ và học pháp trong 17 năm, rồi sau đó về nước đến 657 bộ kinh Phật bằng tiếng Ấn Độ.

Đại Chánh Tân Tu, Đại Tạng Kinh quyển thứ 51, thuộc Sử Truyện bộ thứ 3, từ trang 867 đến trang 948, gồm 12 quyển, thứ tự kinh văn số 2087, do Ngài Huyền Trang đời nhà Đường dịch, Ngài Biện Cơ soạn lại. Sa Môn Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác, Đức Quốc, dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt, từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 15 tháng 12 năm 2003 D.L., tại Tu Viện Đa Bảo, Úc Đại Lợi, trong mùa nhập thất, với sự trợ dịch của Tỳ Kheo Thích Đồng Văn và Tỳ KheoThích Hạnh Giới.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.