Sách nói Đông Bắc – Vùng Đất, Con Người

Đông Bắc – Vùng Đất, Con Người

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Giới thiệu nội dung

Phần 1: Tổng quan về tự nhiên và đặc điểm cơ bản của các dân tộc và di tích, danh thắng ở vùng Đông Bắc. Điều kiện tự nhiên và đặc điểm cơ bản của các dân tộc ở vùng Đông Bắc. Một số di tích, danh thắng nổi tiếng ở vùng Đông Bắc.

Phần 2: Văn hóa truyền thống của các dân tộc ở vùng Đông Bắc. Phong tục, lễ hội của các dân tộc ở vùng Đông Bắc. Làng nghề truyền thống ở vùng Đông Bắc. Văn hóa ẩm thực của vùng Đông Bắc.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.