Sách nói Tây Bắc – Vùng Đất, Con Người

Tây Bắc – Vùng Đất, Con Người

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Giới thiệu nội dung

Phần 1: Tổng quan về tự nhiên, kinh tế - xã hội và di tích, thắng cảnh ở Tây Bắc: Tổng quan về tự nhiên ở Tây Bắc, Đặc điểm kinh tế - xã hội ở Tây Bắc, Một số di tích và thắng cảnh ở Tây Bắc. Phần 2: Văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc: Đặc điểm cơ bản của các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc, Một số lễ hội của các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc, Một số đặc sản ở Tây Bắc.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.