Sách nói Nam Trung Bộ – Vùng Đất, Con Người

Nam Trung Bộ – Vùng Đất, Con Người

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Giới thiệu nội dung

Phần 1: Khái quát điều kiện tự nhiên đặc điểm kinh tế – xã hội và thắng cảnh Nam Trung Bộ, Điều kiện tự nhiên, Đặc điểm kinh tế xã hội, Đặc điểm các dân tộc, tôn giáo, Di tích lịch sử, Danh lam thắng cảnh.

Phần 2: Văn hóa truyền thống Nam Trung Bộ, Phong tục, lễ hội đặc sắc, Làng nghề truyền thống, Một số món ăn nổi tiếng

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.