Sách nói Tây Nguyên – Vùng Đất Và Con Người

Tây Nguyên – Vùng Đất Và Con Người

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Giới thiệu nội dung

Cuốn sách này chia thành 2 phần chính. Phần đầu tiên tổng quan về tình hình tự nhiên kinh tế-xã hội và các điểm du lịch ở Tây Nguyên. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan về tự nhiên của vùng Tây Nguyên cũng như tình hình kinh tế-xã hội đặc biệt của khu vực này. Thêm vào đó, phần này cũng bàn về một số di tích và danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Tây Nguyên.

Phần thứ hai của cuốn sách tập trung vào văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Nó trình bày các đặc điểm cơ bản về các dân tộc thiểu số trong khu vực này cũng như những lễ hội đặc trưng của họ. Ngoài ra, phần này cũng giới thiệu một số đặc sản đặc trưng của Tây Nguyên.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.