Sách nói Đức Phật Thuyết Giảng Về Tánh Không Và Vô Ngã

Đức Phật Thuyết Giảng Về Tánh Không Và Vô Ngã

  • 1
  • 2
  • 3

Giới thiệu nội dung

Tánh không là một trong những khái niệm quan trọng và khó hiểu nhất trong giáo lý Phật Giáo. Chủ đề này đã được truyền bá và phát triển trong suốt lịch sử của Phật Giáo, và do đó đã trở nên ngày càng tinh tế, sâu sắc và phức tạp hơn.

Vậy tánh không là gì? Đức Phật nhận thấy rằng không có hiện tượng nào trong vũ trụ và trong tâm thức của mỗi con người có thể tồn tại một cách độc lập, tự chủ và vĩnh cửu. Mọi hiện tượng đều phụ thuộc vào sự kết hợp của nhiều nguyên nhân và điều kiện, và chỉ cần thiếu một nguyên nhân hoặc điều kiện nhỏ trong sự kết hợp đó, hiện tượng đó sẽ không thể xảy ra.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.