Sách nói Kinh Chánh Pháp Đại Tập Hội

Kinh Chánh Pháp Đại Tập Hội

Giới thiệu nội dung

Trên đỉnh núi Linh Thứu, tại thành Vương Xá, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thuyết giảng Kinh Sanghata. Tương tự như các kinh Đại Thừa khác, Kinh Sanghata đã được các môn đồ của Đức Phật ghi nhớ và truyền bá bằng tiếng Phạn. Điều đặc biệt về kinh này là nó được Đức Thích Ca Mâu Ni thừa nhận từ Đức Phật quá khứ và mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho những người đọc tụng.

Kinh Sanghata thuộc hệ Dharma-paryayas và có khả năng mạnh mẽ để làm sạch tâm hồn của người đọc. Một điều quan trọng khác của kinh này là người đã từng tụng kinh sẽ được sự an ủi và hướng dẫn của các vị Phật trong thời điểm sau khi qua đời. Hơn nữa, kinh cũng cho biết rằng ở bất cứ nơi nào có kinh Sanghata, chư Phật cũng thường xuất hiện. Do đó, việc tụng kinh này cũng có tác dụng làm cho môi trường xung quanh nơi kinh được tụng trở nên thanh tịnh và tốt lành.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.