Sách nói Kinh Tiểu Bộ 1

Kinh Tiểu Bộ 1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Giới thiệu nội dung

Tiểu Bộ Kinh là một bộ tập hợp nhiều kinh lớn nhất trong năm bộ Nikàya, với tổng cộng 15 tập. Dù mang tên "Tiểu" (small), nhưng nó chứa đựng một lượng lớn kinh điển, đa dạng về nội dung và thể loại văn học.

Bao gồm các kinh kệ ngắn gọn do Đức Phật trực tiếp thuyết giảng, tiền thân của Đức Phật viết hàng ngàn bài kệ, tiểu sử về Đức Phật và các vị A la hán, cũng như các câu chuyện về Thiên cung và Ngạ quỷ được biên soạn bởi các vị Tỳ kheo cảm. Ngoài ra, Tiểu Bộ Kinh cũng bao gồm các luận thư phân tích giáo lý, làm nền tảng cho văn học A Tì Đàm (Abhidhamma) của Luận Tạng. Tên "Tiểu" ở đây thể hiện sự đa dạng và phong phú của nội dung và thể loại trong bộ kinh này, không phải là chỉ sự nhỏ bé về quy mô.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.