Sách nói Lời Vàng Của Thầy Tôi

Lời Vàng Của Thầy Tôi

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Giới thiệu nội dung

Hơn 2500 năm đã trôi qua kể từ ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứng quả dưới gốc cây Bồ Đề và truyền dạy Phật pháp khắp thế gian. Những triết lý mà Ngài đã giác ngộ vẫn đang được các tín đồ và Phật tử truyền dạy và áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Đó là những triết lý về lòng từ bi, hỷ xả, luân hồi, nghiệp báo và nhân quả, nhằm hướng con người đến sự hoàn thiện về mặt đạo đức và cuộc sống an lành, thanh khiết.

Cuốn sách được chia thành hai phần:

Phần thứ nhất: Đề cập đến những khía cạnh chuẩn bị bên ngoài, bao gồm các suy niệm về tính vô thường của cuộc đời, khó khăn trong việc tìm kiếm sự tự do và thuận lợi, những hạn chế của sự sinh tử, luật nhân quả, lợi ích của việc giải thoát và cách tiếp cận một Thầy tâm linh.

Phần thứ hai: Tập trung vào những khía cạnh chuẩn bị phi thường, bên trong, và giải thích các bước tiếp cận để quy y, cùng với giới luật và lợi ích của việc quy y. Cuốn sách cũng tạo cơ hội khơi dậy Bồ Đề tâm, nguồn gốc của Đại thừa.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.