Sách nói Niệm Phật Tông Yếu

Niệm Phật Tông Yếu

  • 1

Giới thiệu nội dung

Trong thời đại hiện nay và đặc biệt là đối với những người sống tại nhà, Niệm Phật có thể coi là con đường duy nhất để thoát khỏi sự sống và chết. Đây là một phương pháp duy nhất trong Phật Pháp mà yếu tố quan trọng là tin tưởng hoàn toàn vào Bổn Nguyện của Đức Phật A Di Đà.

Bổn Nguyện của Đức Phật A Di Đà là việc sử dụng tên của Ngài để cứu độ tất cả chúng sinh. Nếu không hiểu rõ điều này, người ta thường cho rằng Xưng-Danh chỉ dành cho những người không đủ năng lực để tu học các pháp môn như Quán Thật Tướng, Quán Tưởng, Quán Tượng, v.v... Và khi tu Niệm Phật, hầu hết mọi người vẫn mang tâm niệm tự lực, tự tin vào khả năng của mình để đạt được giải thoát. Đó là Tự Lực Niệm Phật.

Vì vậy, việc tu hành rất vất vả và không chắc chắn liệu mình có đạt được giải thoát hay không. Ngay cả dịch giả cũng mắc phải những hiểu lầm này. Hơn một năm trước, tôi may mắn được gặp tác phẩm Pháp Nhiên Ngữ Đăng Lục. Giống như người mù được sáng mắt, người sắp chết đuối được cứu. Bất ngờ tâm tín phát triển, nhận ra ý nghĩa của Tha Lực Niệm Phật.

Từ đó, Niệm Phật trở thành một niềm vui không thể diễn tả, vãng sinh Cực Lạc trở thành điều chắc chắn mà không cần đợi đến lúc gặp khó khăn. Vì vậy, tôi xin chọn những ngôn từ quan trọng của Ngài để dâng tặng cho những người có duyên.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.