Sách nói Phá Mê Khai Ngộ

Phá Mê Khai Ngộ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Giới thiệu nội dung

Giáo lý của đạo Phật được coi là giáo lý tối cao nhất trên thế giới này. Dù đã trải qua hàng ngàn năm, không có một giáo lý nào từ Đông sang Tây có thể sánh bằng.

Chỉ có đạo Phật mới có những nguyên tắc đặc biệt như sau: Tôn trọng sự công bằng và bình đẳng: Đức Phật đã dạy rằng tất cả mọi người đều có tiềm năng trở thành Phật. Nếu chúng ta biết cách giải thoát khỏi khổ đau, thì ai cũng có thể trở thành Phật. Có tôn giáo nào khác trên thế giới này cho phép tín đồ và giáo chủ của họ đứng ngang hàng với nhau chưa?

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.