Sách nói Thập Đại Đệ Tử Truyện

Thập Đại Đệ Tử Truyện

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Giới thiệu nội dung

Trong các tác phẩm kinh điển của Phật giáo, trong quá trình phát triển của Tăng đoàn, đôi khi được ghi chép lại những lời khen ngợi của Thích-ca Mâu-ni dành cho những đệ tử xuất sắc ở một số khía cạnh. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, ghi nhận những đệ tử đứng đầu giáo đoàn từ các phương diện khác nhau, được Phật xác nhận, như Kiều-trần-như có pháp lạp cao nhất; Xá-lợi-phất có trí tuệ siêu việt nhất, Mục-kiền-liên thần thông bậc nhất...

Thống kê đã ghi nhận tổng cộng 41 tì kheo, 13 tì kheo ni, 11 cư sĩ nam và 10 cư sĩ nữ, từng được Phật Thích-ca Mâu-ni khen ngợi như vậy. Một số đệ tử còn được ông giao nhiệm vụ thuyết giảng cho các đệ tử khác và một số bài giảng của những đệ tử lớn này đã được ghi nhận trong các kinh.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.