Sách nói Trí Phương Tiện

Trí Phương Tiện

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Giới thiệu nội dung

Khi Phật còn là một thái tử, ngài đã quan sát xã hội xung quanh và thấy rằng có rất nhiều bất công và sự thương tâm xảy ra. Ngài có lòng muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, nơi mọi người sống với lòng tình thương và nhân ái. Tuy nhiên, ngài nhận thấy rằng muốn thay đổi xã hội, ngài phải làm điều đó bằng cách hành động và ví dụ mẫu mực.

Ngài đã bắt đầu công việc giáo dục và truyền bá triết học của mình để chia sẻ những giá trị về lòng nhân ái, thông cảm, và tình thương đến với mọi người. Qua việc dạy dỗ và thuyết giảng, Phật đã hy vọng rằng con người có thể thấu hiểu và tuân theo những lời dạy của ngài, từ đó tạo nên một xã hội tốt đẹp và hạnh phúc hơn.

Như vậy, giáo dục và truyền bá triết học của Phật giáo đã khởi đầu từ mong muốn tạo ra một xã hội tốt lành và được xem là một phần quan trọng của sứ mạng của Đức Phật.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.