Sách nói Tứ Thư Lãnh Đạo – Thuật Xử Thế

Tứ Thư Lãnh Đạo – Thuật Xử Thế

  • 1

Giới thiệu nội dung

Từ lâu đời, trong văn hóa phương Đông, người ta đã luôn tin rằng để trở thành một người lãnh đạo xuất sắc, cần phải sở hữu "thuật lãnh đạo, thuật quản trị, thuật dụng ngôn và thuật xử thế." Tuy nhiên, không ai có thể trở thành một nhà lãnh đạo một cách tự nhiên, điều này đòi hỏi mỗi người phải tự mình học hỏi, phát triển tố chất, và dành nhiều thời gian để tích luỹ kinh nghiệm.

Bạn đã từng tự tin vào khả năng lãnh đạo của mình chưa? Hãy khám phá những ảnh hưởng tuyệt vời về nghệ thuật chỉ huy người khác qua bộ sách "Tứ thư lãnh đạo." Bộ sách này được phát hành bởi Thaihabooks nhân dịp kỷ niệm lần thứ 7 (từ 22/06/2007 - 22/06/2014). Đây là một bộ tài liệu quý báu dành cho những người lãnh đạo, quản lý, và bất kỳ ai muốn trở thành một người lãnh đạo xuất sắc.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.