Sách nói Ý Nghĩa Cuộc Sống

Ý Nghĩa Cuộc Sống

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Giới thiệu nội dung

Trước khi bắt đầu, tôi muốn nhắn nhở đến các Phật tử có mặt trong buổi họp hôm nay về một điều quan trọng, đó là thái độ cần có khi lắng nghe giảng Phật pháp. Quý vị cần ngồi nghe với lòng thành trong sáng. Lý do chúng ta đang ngồi đây hôm nay, trao đổi về Phật pháp, không phải vì muốn kiếm tiền, trở nên nổi danh hay bất cứ lý do nào khác liên quan đến cuộc sống thế tục.

Nếu vậy, có nhiều cách khác tốt hơn để ngồi nghe pháp. Lý do chúng ta đến đây sâu xa hơn nhiều: chúng ta đến đây vì quan tâm đến tương lai xa xôi và lâu dài của chúng ta.

Đạt-lại Lạt-ma (tiếng Anh: Dalai Lama) hay Đạt-lai Lạt-ma hay Đa Lai La Ma là danh hiệu của một nhà lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng thuộc trường phái Cách-lỗ (còn gọi là phái "Yellow Hat" - Mũ Vàng trong tiếng Anh), một trường phái mới nhất và chiếm ưu thế nhất trong bốn trường phái chính của Phật giáo Tây Tạng.

Đạt-lại Lạt-ma đã truyền được đến người thứ 14 và hiện tại là Tenzin Gyatso, sống như một người tị nạn ở Ấn Độ. Đạt-lại Lạt-ma được cho là hóa thân của Quán Thế Âm, vị Bồ tát của lòng từ bi.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.