Sách nói 10 Câu Chuyện Thời Phật Tại Thế

10 Câu Chuyện Thời Phật Tại Thế

  • 1

Giới thiệu nội dung

Đức Phật là một trong số ít những chúng sanh, một nhân vật hiếm có, chỉ xuất hiện trên thế gian sau một thời gian dài, với lòng bi mẫn và mong muốn mang lại sự tốt đẹp, lợi ích và hạnh phúc cho chư Thiên và nhân loại. Ngài được tôn vinh là "Acchariya manussa" vì Ngài là một con người đặc biệt và kỳ diệu. Ngài được tôn vinh là "Amatassa data" vì Ngài đã giới thiệu tình trạng Bất Diệt.

Ngài được tôn vinh là "Varado" vì Ngài đã ban bố tình thương tinh khiết nhất, trí tuệ sâu sắc nhất và chân lý cao siêu nhất. Ngài cũng được tôn vinh là "Dhammassami" vì Ngài là Pháp Vương, Chúa của Giáo Pháp (Dhamma).

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.